Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Vážený návštevník

  Fotografia budovy

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM je zariadením sociálnych služieb zriadeným Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Sociálne služby poskytujeme na ulici Jilemnického č. 48 v Banskej Bystrici celoročnou formou pobytu občanom:

  1. v zariadení pre seniorov: kapacita 20 miest. Ide o poskytovanie sociálnej služby osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.

  2. v domove sociálnych služieb: kapacita 107 miest. Ide o poskytovanie sociálnej služby zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s telesným a zmyslovým postihnutím.

  3. v špecializovanom zariadení: kapacita 38 miest. Ide o poskytovanie sociálnej služby osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotne postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

  Budova strediska SENIUM pozostáva zo štyroch budov, rozčlenených na pavilóny A,B,C,D. Pavilóny sú navzájom prepojené krytými presvetlenými chodbami. Vstup do budovy a celý interiér je bezbariérový, prístupy na nadzemné podlažia sú zabezpečené schodiskami a veľkokapacitnými výťahmi. V izbách prijímateľov sociálnej služby a v priestoroch na osobnú hygienu je záchranný systém, ktorým si môžu privolať pomoc službukonajúceho personálu. Všetky priestory sú vybavené protipožiarnymi rozhlasmi, v pavilóne D vzhľadom na prevládajúcich prevažne imobilných prijímateľov sociálnej služby (špecializované zariadenie) je zavedený elektronický protipožiarny systém EPS.

  V pavilóne A sa poskytuje ubytovanie 48 prijímateľom sociálnej služby, pre ktorých je k dispozícii 24 ubytovacích buniek tvorených dvomi jednoposteľovými izbami a spoločným zariadením na osobnú hygienu (záchod, sprcha, umývadlo). Pavilón B: ide o administratívno-prevádzkovú časť zariadenia, okrem kancelárií je tu vrátnica, práčovňa, stravovacia prevádzka a kaplnka. Pavilón C: v objekte sa poskytuje ubytovanie 39 prijímateľom sociálnej služby, k dispozícii majú 16 ubytovacích buniek tvorených dvomi jednoposteľovými izbami a spoločným zariadením na osobnú hygienu (záchod, sprcha, umývadlo), 1 samostatnú jednolôžkovú izbu so zariadením na osobnú hygienu a 3 dvojlôžkové izby so zariadeniami na osobnú hygienu. Pavilón D: v tomto objekte sa poskytuje sociálna služba 78 prijímateľom sociálnej služby, k dispozícii majú 39 dvojlôžkových izieb. Na každej izbe sa nachádza umývadlo s prívodom teplej a pitnej vody. Na každej chodbe sa nachádzajú bezbariérové kúpeľne a toalety.

  Základné vybavenie každej izby: stále lôžko pre každého ubytovaného, spoločný stôl v každej izbe, stolička pre každého ubytovaného, dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, nočný stolík, matrac, poduška, obliečka, prikrývka a obliečka, plachta.

  Budova je obkolesená parkom s rôznymi okrasnými drevinami. Lavičky v parku a altánok poskytujú priestor na oddych a relaxáciu.

  Od 2.5.2011 patria pod naše zariadenie Senium aj domovy sociálnych služieb KOMPA a PRAMEŇ. Bližšie informácie nájdete na: DSS KOMPA a DSS PRAMEŇ

  Naše zariadenie má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001:2015.


  2008 © created by webarranger.com