Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Prehľad
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Zdravotná starostlivosť
 • Sociálne a poradenské služby
 • Ďalšie služby
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Služby

  Dátum vzniku DD a DSS: 2. mája 1962
  Kapacita zariadenia: Zariadenie pre seniorov: 20 miest
  Domov sociálnych služieb: 107 miest
  Špecializované zariadenie: 38 miest
  Poskytované služby:poskytovaná celodenná starostlivosť: stravovanie, ubytovanie,
  upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
  opatrovateľská starostlivosť
  zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti a doprovody na
  špecializované vyšetrenia
  sociálne poradenstvo
  záujmová činnosť, rozvoj pracovných zručností, pohybové, relaxačné a
  rehabilitačné aktivity
  kultúrne podujatia pri rôznych príležitostiach
  výlety
  duchovné služby podľa vierovyznania: sv. omša, sv. spoveď
  iné aktivity podľa záujmu prijímateľov sociálnej služby  2008 © created by webarranger.com