Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Kontakt

  Zriadovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
  Námestie SNP 23
  974 01 Banská Bystrica
  Právna forma DD a DSS :Rozpočtová organizácia
  IČO: 632252
  DiČ:2021095439
  Telefón:
  riaditeľka: 048 / 470 14 11
  sekretariát:048 / 470 14 13
  vedúca sociálneho oddelenia:048 / 470 14 36
  Priame čísla na oddelenia :
  Oddelenie A:048 / 470 14 24
  Oddelenie C1:048 / 470 14 28
  Oddelenie C2:048 / 470 14 27
  Oddelenie D1:048 / 470 14 25
  Oddelenie D2:048 / 470 14 40
  Fax:048 / 470 14 55
  E-mail:riaditel@ddsenium.sk
  riaditeľka:PhDr. Jana Dupáková  2008 © created by webarranger.com