Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  História

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici bol otvorený 2. mája 1962. V čase otvorenia domov dôchodcov tvoril komplex štyroch jednoposchodových budov vzájomne spojených chodbami. V pavilónoch A, C bolo obyvatelia umiestnení v izbách po dvoch a v pavilóne D po troch. V pavilóne B bola administratíva, ambulancia, rehabilitácia, knižnica a čitáreň, prevádzkové zariadenia. V roku 1989 bola v domove realizovaná druhá generálna oprava, montovanie kotolne a kuchyne. V rovnakom období sa k budove pristavila hospodárska budova. Stavba bola dokončená v roku 1993, v súčasnosti sa v nej nachádza Verejná knižnica Mikuláša Kováča.

  Budova

  Od roku 2005 do roku 2009 sa priebežne realizovali menšie rekonštrukčné práce a stavebné úpravy budovy a jej zariadenia. V roku 2010 schválilo Zastupiteľstvo BBSK zámer novej prestavby a rekonštrukcie celého zariadenia. 17.06.2011 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie, ale prvé stavebné práce pre nedostatok finančných prostriedkov sa začali až 20.10.2016 a boli ukončené 31.12.2018. Od 01.04.2019 získalo zariadenie nové povolenie na prevádzku a poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. Celkové náklady na rekonštrukciu a prestavbu zariadenia boli v sume 3 164 044 EUR a rekonštrukcia bola financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja.

  Budova  2008 © created by webarranger.com