Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Rozvoj pracovných zručností

  V rámci rozvoja pracovných zručností je prijímateľom sociálnej služby ponúknutá primeraná pracovná činnosť podľa individuálnych plánov, ktoré rešpektujú ich osobné danosti, stupeň a druh postihnutia a najmä individuálny záujem.

  Pracujúci klienti  2008 © created by webarranger.com