Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Vážený návštevník,

  Fotografia budovy

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM je zariadením sociálnych služieb zriadeným Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Sociálne služby poskytujeme celoročnou formou pobytu občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s telesnými a zmyslovými postihnutiami a fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov. Celková kapacita zariadenia je 165 prijímateľov sociálnej služby (20 miest – Zariadenie pre seniorov, 145 miest – Domov sociálnych služieb).

  Zariadenie DD a DSS je rozdelené na päť oddelení. Na oddelení A a C sú jednolôžkové izby, oddelenie D1 a D2 má dvojlôžkové izby prispôsobené pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú imobilní alebo trpia duševným ochorením. Vybavenosť týchto izieb je zameraná aj na predchádzanie tvorby tzv. dekubitov, postele sú polohovateľné s antidekubitnými matracmi.

  V oddelení B sa nachádza administratíva, kancelária riaditeľky, kancelária vedúcej sociálno-zdravotného úseku, kuchyňa s jedálňou, vrátnica, kaplnka a dve terapeutické miestnosti. Budova je obkolesená parkom s rôznymi okrasnými drevinami. Lavičky v parku a altánok poskytujú priestor na oddych a relaxáciu.

  Od 2.5.2011 patria pod naše zariadenie Senium aj domovy sociálnych služieb KOMPA a PRAMEŇ. Bližšie informácie nájdete na: DSS KOMPA a DSS PRAMEŇ

  Naše zariadenie má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001:2015.


  2008 © created by webarranger.com